34 28 691.250,— 687,326,55 f 1.383.130,60 f 1.205.400,— 10.800,— 1.194,600,- Aan aandeelhouders kon in totaal een dividend van 16 u/o worden uitbetaald. 243.971,— 230.361,— 319.499,— 493.854,08 552.141,04 164.873,75 488.990,65 481.674,07 352.179,35 De AaamZooze Vennootschap „de Centrale Credietbank" In 1915 werd aan leeningen een bedrag afgesloten van De som der leeningen bedroeg op 31 De cember 1914 S-Grav enhaagsche Credietvereeniging en Depositokas: Het dividend ovei 1915 bedroeg 7,/2°/o tegen 6% over 1914. - - - - - f 182.989,415 Het Reservefonds is thans gestegen tot terwijl het niet volgestorte aandeelenkapitaal een Waarborgkapitaal verschaft van Op 31 Dec. 1915 was gestort a deposito in de Spaarkas De Brandkelder telt thans 450 huurders van safes. 300.000, 143.113,80 411.321,90» 1.379.207,15 Te zamen f 2.070.457,15 In 1915 werd als afgelost op de leeningen afgeschreven Zoodat op 31 December 1915 aan leeningen uitstond Op 31 December 1914 bedroeg het totaal der uitstaande schuldbrieven In 1915 werd ingekocht f 11.200, en geplaatst400, dus meer ingekocht dan geplaatst Zoodat op 31 December 1915 aan schuld brieven uitstond In disposito werd ontvangen een bedrag van f Uitbetaald Terwijl het saldo der depositorekening bedroeg In chèquerekening werd ontvangen en terugbetaald een bedrag van* Het saldo der chèquerekening bedroeg In de spaarkas werd ontvangen en daarop terugbetaald Het saldo der spaarkas bedroeg op 31 December Er werden 249 nieuwe boekjes uitgegeven en 233 boekjes afgerekend, terwyl op 31 December in omloop waren 784 boekjes; het gemiddeld bedrag per spaarboekje bedroeg f 449,21. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. f f n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1227