34 30 242.900,— 135.100,— 12.000,— f werd f 135.100,— f 11.339.400,— 12.400,— 139.600,— 500,- 100,- 140.000,— 152.000,— Op ultimo December 1914 was in omloop aan 4 °/0 Alge- meene Hypotheekbrievenf 11.709.900, en in portefeuille12.000. f 11.721.900,— Per saldo in omloop aan 4 °/o Algemeen Hypotheekbrieven op 31 December 1915 Gedurende 1915 hiervan geplaats Blijft per resto Hiervan werd vernietigd een bedrag van Op 31 Dec. 1915 was dus in portefeuille aan inge kochte 4 °/0 Alg. Hypoth. Gedurende de maand Januari 1915 is vernietigd aan omgelote 4 °/o Alge- meene Hypotheekbrieven f Gedurende hetjaar 1915 is verder nog vernietigd aan ingekochte 4 °/o Alge- meene Hypotheekbrieven f 378.000,— f 11.343.900,— Op 31 December 1915 was in portefeuille aan in gekochte 4 °/o Algemeene Hypotheekbrieven Gedurende 1915 werd aan 4°/0 Algemeene Hypo theekbrieven ingekocht De verdeeling dezer 4 Algemeene Hypotheekbrieven was als volgt: 9517 stuks a f 1000,— 2437 6039 B f 9.517.000,— 1.218.500.- J03AKJ0,— f 11.339.400,— VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EX FABRIEKEN. 4.500,- brieven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1229