33 f 790.900,— Totaal 8.301.245,— Totaal het saldo der hypothecaire geldleeningen Gedurende 1915 werden 34 leerlingen geslo ten tot een bedrag van - 540.850,— 6.496.800,— 133.900,— 6.630.700,— 281.850,— 746,500,— Op 31 December 1914 was aan Hypotheekbrieven voor een bedrag in omloop van f 5.955.950,— in 1915 werd geplaatst. afgelost en teruggekocht te zamen In circulatie op 31 December 1915 terwijl ten verkoop in de portefeuille was Totaal f 250.050,— f De in circulatie zynde hypotheekbrieven waren verdeeld als volgt: f 1.871.150,—4 pCt. 3.806.250.—4'/j 819.400,—5 De gemiddelde hypotheek briefrente was derhalve ruim 4-42 Het dividend werd op 9 vastgesteld tegen 8 in 1914. Stedelijke Hypotheekbank. Op 31 December 1914 bedroeg het saldo der hypothecaire geldleeningen f 7.481.335, In 1915 werd afgelost Zoodat op 31 December 1915 aan hypothe caire leeningen een bedrag uitstond van In het afgeloopen boekjaar werd geplaatst aan: 4 °/o pandbrievenf 4'/ï °/o pandbrieven 5 °/0 pandbrieven 1.164,130,— 8.645.465,— 344.220,— 27.150,— 35.000,— 966.200,— f 1.028,350,— Ingekocht werden pandbrieven tot een bedrag van Totale vermeerdering f Op 31 Dec. 1914 was aan pandbrieven geplaatstf 7.480.850, Zoodat op 31 Dec. 1915 pandbrieven geplaatst waren tot een bedrag vanf 8.227.350, Het dividend bedroeg 14 °/o. n 3 n n VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1232