Totaal f 62.869.535,30 f 30.857.000,— 2.034.250,— f 27.616 600,— 503.544,39 Totaal f 1.771.020,42 Overbrengen f 1.771.020,42 h f 1.656.150,— f 29.650.850 Het dividend bedroeg 22%. Eerste Hypotheekbank met of zonder Levensverzekering Op ultimo December 1914 bedroeg het totaal der hypothe caire leeningen (sedert de oprichting der Bank 18 Aug. 1903)f 1.329,415,42 In 1915 werd gesloten voor een bedrag van 242.850,— en werden geprolongeerd198.755, 61.199.345,30 1.670.190,— Westlandsche Hypotheekbank Van het maatschappelijk kapitaal groot is uitgegeven Gesloten leeningen tot 31 December 1914 gedurende 1915 Afgelost tot 31 Dec. 1914 f 33.371.652,34 gedurende 1915 1.377.738,57 Op 31 Dec. 1915 was in hypotheken belegd Tot 31 December 1914 werden gecreëerd 3l/2. 4 en 4>/2 pandbrieven samen voor gedurende 1915 aan4*/j en 5 pandbrieven voor f 31.307.000,— Ingetrokken en vernietigd aan 3'/» en 4 pandbrieven tot 31 December 1913 Blijft In 1914 en 1915 werden geen pandbrieven ingetrok ken of vernietigd. Op 31 Dec. 1915 waren in portefeuille voor Zoodat op dien datum in circulatie was voor De op hypotheek uitstaande gelden over troffen dus het bedrag der in omloop zijnde pandbrieven met 34 28.120.144,39 450.000.— f r> f 5.000.000,— 3.000.000,— 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1233