34 35 130.470,— 198.755,— 40.675,93 369.900,93 Zoodat op 31 Dec. 1915 uitstond een bedrag van f 1.401.119,49 I Aan- I tal. Onderlinge Levensverzekering van „Eigen Hulp" Het pandbrievenkapitaal is gestegen van f 1.273,850,op uit. Dec. 1914 tot f 1.352.500,— op 31 Dec. 1915. Het totaal der waarborgen bedraagt f 1.892.543,98. Van het recht tot executie behoefde geen gebruik te worden gemaakt. Het dividend bedroeg fi'l2 Aan- i i| tal. Overgebracht f 1.771.020,42 Afgelost werd voor een bedrag van Liep af, doch werd gepro longeerd voor een bedrag van Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen voor een be drag van VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. f n n Bedrag. Bedrag. f f 11108 988 562 3086 169 105 5 7 2 3145 954.853,40 56.795,33 34.431,18 998,80 2.308,51 58,51 973.968,75 i 397.323,45 67.419,— 96.950,— 34.973.236,59 35 22 25 11537 Op 1 Januari 1915 bestonden In dat jaar werden gesloten Vervielen en werden de verzekerde bedragen door staking der premiebetaling met in standhouding overigens van het con tract verminderd met terwijl overgingenin Zoodat op 31 December 1915 bestonden. 32.608.778,361 4.565.771,75 1.833.521,07 Kapitaal verzekeringen.Rente- i 1 B verzekeringen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1234