39 266 845,— f 672 950,— f 23,786,52 f 690,38 f 20.855,85 s ’Ll35.371.55 f 757.145,- 1.181.700,08 2.281.750,— f 6.506.674,87 10.877,50 617.819,18 64.436,14 s 88.222.66 5 67.366,81s f 219.500,— 899.795,— In mindering van het totaal te goed ad. werd in 1915 terug betaald Zoodat het saldo te goed op 31 Dec. 1915 bedroeg Het dividend werd bepaald op 8 Naamlooze Vennootschap „Nationaal Grondbezit”. De huuropbrengst bedroeg f 450.958,45s en is wederom hooger dan vorige jaren. Op 31 December 1915 bezat de vennootschap aan huizen in eigendom aan villa’s en huizen in aanbouw aan terreinen Het totaal der onroerende goederen be draagt dus De rekening Hypotheken u/g stond op 31 Dec. 1915 te boek voor een bedrag van Voor de Hypotheken o/g komt op de balans voor een bedrag van Het bedrag der uitstaande 4*/a obligation op 31 Dec. 1915 bedroeg Het „Fonds voor het personeel” bedroeg op 31 December 1914, f 17.735,53 en werd op 31 Dec. 1915 gebracht op f 18.991,84s. Aan aandeelhouders werd uitgekeerd 10%. leeningen uit een bedrag f 680.295 De Spaar- en Voorschotbank der Eerste Nederlandsche Ver- zekering-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit gaf gunstige resultaten. Op 31 December 1914 stond aan van In 1915 kwamen leeningen tot stand voor een bedrag van f In 1915 werd afgelost voor een bedrag va» Zoodat op 31 Dec. 1915 aan leeningen uitstond een bedrag van Het tegoed der inleggers in de Spaarbank was op 31 Dec. 1914 en vermeerderde in 1915 door stortingen metf 63.745,765 en door bijschrijving van rente met n w n VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1238