123 f 1,70 299,— 375,— 13,75 12.926, 6.364,41 4.340,20 9.968,90 7.332,25 7. het rioleeren van een gedeelte van den Badhuisweg en van 2 straten ten N.O. van de Visschershaven en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken aan A. Knijnenburg te Scheveningen, voor 8. het aanleggen van straten voor aan sluiting van het terrein van het Hos pitium Hagense met de verlengde straat ten Z.O. van het Sportterrein „Hout- rust” en een voetpad met straat ten Z.W. van de Valkenboschvaart in aan sluiting aan de Thomsonlaan; het rivierzand per M3. voor aan J. Herweijer alhier en verder volgens de bestekken 6A t/m. 6H tezamen 834 artikelen aan verschil lende leveranciers. 4. de Levering van houtwaren aan: de firma Gebr. van Hoeken te Leiden 1 perceel voor 1 de firma Ambagtsheer en van der Meulen te Amsterdam: 1 perceel voor 1.,, 5. het verrichten van verfwerk aan ver schillende pompen, openbare water plaatsen en scheringèn, aan: L. J. Lelijveld te ’s-Gravenhage voor de scheringen voor A. Rijnsburger te ’s-Gravenhage voor de pompen en openbare waterplaatsen voor 6. het leveren van steenkolen ten be hoeve van de rioolgemalen aan de Lijnbaan en aan de Duinstraat aan de Haagsche Steenkolen-Maatschappij voorheen J. Kemps, alhier per 100Ó K.G. a n n n r> n n 7) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 123