34 -1 45 Totaal 155.172 13.670 171.653 522.667 35.725 151.505 3.922 Totaal I Jlgoed Stukgoed Wagen ladingsgoed. 4.767 6.540 143.865 876 2.050 10.744 109 1.502 170.042 11.307 21.326 490.034 1 2 3 2 1 1 IJlgoed2.809 Stukgoed 9.564 Wagenladingsgoed. i 11.817 j- 24.190 N.B. Het vervoer met en transiet N.C.S. is onder het binnenverkeer opgenomen. 17 metende 1306 ton. 5.555 11.234 165.383 1.744 9.604 76.320 87.668 106 5.343 1.299 20.830 34.320 125.332 en Dordrecht Gouda Zaandam s Haarlem Arnhem en ’s-Gravenhage Breda Nijmegen ’s-Hertogenbosch en s-Gravenhage 2 1 2 I-r~ B. Te lande. Omtrent het goederenvervoer aan het station den Haag van de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij (inclusief de stoomtram Den Haag—Scheveningen) ontving de Kamer over 1915 de navolgende opgave: (in tonnen) Aantal en tonneninhoud der stoombooten in geregelden dienst varende tusschen 's-Gravenhage en volgende plaatsen tusschen 's-Gravenhage 2 metende 105 ton 35 154 109 215 90 69 157 120 252 182.172 Het goederenvervoer aan het station Den Haag van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (inclusief de stoomtram Den HaagScheveningen) was over 1915: (in tonnen) 684 363 i 2.875 Zwolle en 's-Gravenhage Maastricht en 's-Gravenhage Totaal aantal Stoombooten VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n •n n Rechtstreekse!! verkeer. TONNEN. ■- Totaal. Binnenverkeer. TONNEN. n n n n n T) n Rechtstreekse!! verkeer. Totaal. Locaal verkeer. Vertrek. I Aankomst Vertrek. Aankomst I Vertrek. Aankomst. Vertrek. Aankomst. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1244