124 9. 25.225,— 10. 105.967,— 11. De oppervlakte der bij den dienst der Gemeente werken in beheer zijnde grind-, schelp- en puinwegen, enz. bedroeg op 31 December 386.712 M2. Zij vermeerderde dit jaar met 6538 M4. schelpenpad, C. Wegen en voetpaden en plantsoenen, beboerende aan en onderhouden door de Gemeente. 1°. Wegen en voetpaden. leggen van een duiker in de Beek en het uitvoeren van daarmede in ver band staande werken aan S. C. L. J. Spierenburg te 's-Gravenhage, voor f 44.585,— het aan leggen van de verlengde Wesselsstraat en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken aan de Maatschappij ter uitvoering van werken voorheen onder de firma J.v. d. Elshout Gzn. te 's-Gravenbage, voor het maken en leggen van de pers leiding van gewapend beton tusschen het Hoofdrioolgemaal en het reeds gelegde deel dier leiding nabij de Zee sluis langs de Z W.zijde van het Afvoer kanaal, en het uitvoeren van meteen en ander in verband staande werken aan de N.V. Koninklijke Rotterdarasche Beton-, ijzer-Maatschappij voorheen van Waning Co. te Rotterdam voor het maken van de hulpwerken c.a. voor het leggen van de persleiding van gewapend beton, tusschen het Hoofdrioolgemaal en het reeds gelegde deel dier leiding nabij de Zeesluis; het leggen van riolen van cementbeton langs de Z.W.zjjde van het Afvoer kanaal en het uitvoeren van met een en ander in verband staande werken aan S. C. L. J. Spierenburg te 's-Gra- venhage voor81.360,55

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 124