I 34 h 55 Bijlage I. Aard der Inrichtingen enz. Naam der inrichtingen enz. 2 1 Chemische Ververij en Was- schery. Chocoladefabriek. Circus. Conservenfabriek. Distilleerderij. Distilléteren v. bederfwerende vloeistoffen. Electrische Verlichting. Gemeen te-d esinfectie. desinfectieinricht. LIJST DER INRICHTINGEN ENZ. IN DE GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE, voor zoover daarin Stoom- ïoerktuigen worden aangetroffen. Anton den Engelsen. J. P. Rademaker. Expl.-Mij. „Scheveningen”. M. de Leeuw. Firma van Kleef Zn. Loosduinsche weg. Trekvliet. Duinstraat. Lijnbaan. N. V. Phytobie. Holl. Ijzeren Spoorweg-Mij. Aschstaal. West Duinweg. 1 2 2 1 17 13 4 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Ammoniakfabriek. Apotheek. Bierbrouwerij. Boek- en Courantendrukkerij. Broodbakkerij. Gemeente-Electr. Centrale. -Gasfabriek. -Gasfabriek. -Rioleering. Solvay Co. Gemeente. J. J. Hofman. Mij. tot Nut van ’t Algemeen. H. Nanning. „Zuid-Hollandsche”. N. V. „Het Vaderland”. J. Carels. ’s-Gravenh. Coöp. Broodbak kerij en Verbruiksvereen. „De Volharding”. ’s-Gravenh. Coöp. Broodbak kerij en Verbruiksvereen. „De Hoop”. B. Hus. N. V. Zuid-Holl. brood- en be schuitfabriek „Summum”. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n n Aantal Stoomketels. n n n n UCOlUlDVliKlllll 1VII n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1253