34 57 Naam dek Inrichtingen enz. Verwarming. 1 Vruchtensappenfabriek. Wasch- en Badinrichting. Wasch- en Bleekinrichting. Wasehinrichting. Watergemaal. Wateropvoer. Werkplaats. Ijsfabriek XXX. Zeeppoederfabriek. Zeepziedery. Zuivelfabriek. Zwem- en Badinrichting. Aard dek Inrichtingen enz. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 Gebr. Smeele. H. A. van Starrenburg. Gebr. Snel. Valkenbosch. Bestuur der St. Anna Stichting. Noordpolder. Kurhaus. Ambachtsschool. K. Huysinga. J. H. Wigleven. J. Levisson. Comm. Venn. Systeem Pasteur. Mauri tskade. J. W. A. Leenen (Bezuidenhout). Broodfabriek firma Lensvelt Nicola. Gemeente Brandweer. i Hydro-Therapeutische Inricht. Restaurant Fisslthaler. I A. v. Beusicheid. Kerkplein. Expl. Mij. Scheveningen. P. de Haan. J. M. Hageraats. j G. A. J. van Heek. Wed. J. A. Hendriks. Gebr. Heynen. P. H. Hoos. C. Hoyer. Th. J. Leenen (Z. O. Buitens.), i „De Lelie”. C. Lips. P. J. Mooyman Zn. Mij. t. Expl. der Stoom-, Wasch- en Strykinricht. Karei Roos. j N. V. Engelsche Stoomwas- schery. i H. van der Neut. J. C. Roos Zn. j B. W. Roos. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. I n n n Aantal Stoomketels. v. noyer. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1255