34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n 58 59 LX DE DAARONDER RESSORTEEREXDE BIJKANTOREN OVER 1915. bijkantoren. F1 Bijlage II. OPGAVE VAN HET VERKEER OP HET POSTKANTOOR TE ’S-GRAVENHAGE KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34 VERSLAG DER KAMER V. 5. 4. 6. 3. 8. 1. 9. Hoofd- 10. 11. 12. 13. 14. 15. BEHANDELDE ARTIKELEN. kantoor. Balistraat. singel. f 87.787.85 f 26.6083* f 66 708,15 f 25.970,1» f 9.515,18 f 66.7313* I f 66.859,75 48.505,96 f 46.138,024 f 47.931,65’ f 58.551.46» f 1.446.680,22» f 33.156 15.521 11.769 8.236 25.092 7.908 2.992 19.255 19.473 372350 4.513 1.773 128 18.138 1.918 38.414 8.533 10.937 17.436 9.530 1.752 132 9.478 8.175 551.631 118 1.797 4.310 26 8.613 236 45.885 27.541 33.976 42.026 21.062 20.635 15302 312361 238.923 28.710 13.156 4.505 26.825 397 28861 14.828 27.877 26.901 32,316 31.072 37.255 24.628 15.157 18.637 32.069 496.849 11.297 1.966 16.408 118 15.158 12.071 14.425 15.642 21.558 32.786 10.023 21.010 12.452 26.576 I 30.660 248.055 11.194 2.978 26.010 22.529 7,525 487.075 n 15.230 9,372 31.103 52.790 43.756 52.912 2.404 31.804 I 540.896 13.457 4.580 444 8.575 20.431 3.800 n 135.364 9.019 7.439 8.722 9298 11899 5.191 12,374 7.443 8.417 20.187 7.111 8.983 i 736 6.368 3.679 9049 8,324 8.108 10,383 4.671 9.450 7.304 16.122 4.265 5,324 519 7.990 4.077 3.903 n 4.696 n 34.206 .35.782 7.095 18,392 7.831 6.890 3.158 15.517 14.840 n I 11.764 3.795 I 2.952 9.678 778 2.618 25 149 22 130 6 493 102 552 17 2.782 720 191 26.813 51 n 369 1.440 671 n 1.164 71 3.56’ 4.458 I 7.921 4.723 I 28,345 12.185 24.948 506 6.740 14.959 72 42.486 3.128 8.321 4.659 gestorte postwisselsI uitbetaalde F verzonden postpak ketten ontvangen postpak- ketten verzonden telegram men ontvangen telegram men - Prins Hen drikplein. Park straat. Conrad- kade. Ch. de Bouillon straat. Vaillant- laan. Binnen-1 hof. Prins Maurits- j laan. ■de la Rey- kade. inschrijvingen R. V. B. 6 Stad houders- plein. Loos- duinsche- brug. inschrijvingen R.V. B. 8 2. v. Limburg-Iz.-O. Buiten] Stirumst r. 9.139 Bedrag van het zegeldebiet Aantal verzonden aangetee- kende stukken 342 ter invordering aan geboden quitantifin verzonden adviezen inlagen Spaarbank terugbetalingen Spaar bank W itte I Coperni- brug. cusplein. opgenomen en verder geseinde telegrammen. verzonden telefoonge sprekken ontvangen aangetee- kende stukken ontvangen telefoon gesprekken uitbetalingen Invali diteitswet 57 679.02»| f 576,05 jf 532171,74 f 19.920,29 13.558

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1256