l I 1 l 35 o I 1 il 3 B. Mr. I. Mortier Humans t Gedurende het verslagjaar werden 12 vergaderingen gehouden. Op de volgende tabel staan aangeteekend de dagen der vergaderingen en de bij elke daarvan aanwezige leden. De heer IJ. Faber, bouwkundige, werd wederom belast met verschillende voorloopige onderzoekingen. 1 i -s I i 5 S I VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Huishoudelijke Zaken Dagen der vergaderingen. NAMEN der LEDEN. I 1 1 - i i i i i i i i i 11 i i i i i J. Binnendijk 1 1 1 1 1 1 1 Mr. K. W. Brevet 1 1 1 1 1 1 J. Dikstra 1 1 1 1 1 1 1 1 .1. H. Faber 1 1 .1. J. Hofman. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dr. L. Th. van Kleef 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F. A. KocH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mr. N. Roodenberg 1 1 1 1 1 1 1 1 L. Simons 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J. A. G. van der Steek 1 1 S. A. W. Vrijland. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 Dr. .1. G. M. Mastboom Joh. M ETTERS Jr. Dr. H. Remmelts H. G. Roel Z 1 04 1 1 Mr. H. L. Drucker, Voorzitter Mr. Joh. .1. Belinfante. A. D. J. Berkhout I 7. 7 1 - 1 1 1 1 1 - 1 i 1 1’ 1 1 i 1 2 x I 11 ■j g 7 1 1 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1262