126 Verder verminderde de oppervlakte met' 1936 M2. grindweg door vervanging van grindverharding door Waalklinkerbestrating van het gedeelte Raamweg tus- schen den Waalsdorperweg en de Groenhovenstraat. Het leveren en verwerken van grind, schelpen, enz. werd openbaar aanbesteed; het schoonhouden van de beschelpte pleinen en voetpaden en van de grind- en steenslagwegen geschiedde in eigen beheer, zoo ook het teren. Voor het onderhoud van grindwegen en beschelpte voetpaden werden gebruikt 100 M3. grind en 30.882 H.L. schelpen. Door den aannemer van het onderhoud zijn voorts de volgende werken verricht: het verbeteren van drie vakken voetpad langs den Scheveningscheweg; het ophalen van koplagen langs den Kweekerijweg en den Wagenaarweg; het verbeteren van gedeelten paardenpad langs den Scheveningsche weg en de Nieuwepark-laan door het daarin verwerken van grindzand en zwartegrond. Tengevolge van het leggen van tramrails werden de beschelpte middenpaden op de Laan van N.O. Indi├ź tusschen de Christoffel van Swollstraat en de Schenkkade gedeeltelijk bijgewerkt. Een gedeelte der grindverharding van de Haringkade werd vervangen door een verharding van in teer ge- drenkten steenslag. De Dwarsweg, de Hoogeweg, de Parkweg, de Sparren- w'eg, de Van Stolkweg en de geteerde gedeelten van den Cremerwreg, den Kanaalweg en den Raamwreg wrerden zooveel noodig hersteld en geheel, en de Ver-├łuellweg en de geteerde gedeelten van den Duinweg, de Haring kade en den Kranenburgweg gedeeltelijk overgeteerd, terwijl het gedeelte grindweg van de Beeklaan, een gedeelte van den Kweekerijweg, de Laan van Poot en de nog niet geteerde gedeelten van den Cremerwreg en den Kanaalweg, benevens de afrit voor de Brandwreer aan de Waterpartij bij den Hoogeweg, mede geteerd werden. De schelpenpaden op de Amsterdamsche Veerkade, de Beeklaan, de Van Boetzelaerlaan, het Hobbemaplein, het Jacob van Campenplein, den Kranenburgweg, de Laan van Poot, het Neptunusplein, de Nieuwe Haven,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 126