I 1 1 S3 £Zw o Q-t J I I F I 1 t f i i 127 2°. Wandelplaatsen en plantsoenen. a Het onderhoud van de wandelplaatsen en plantsoenen, zoomede het aanleggen enz. van nieuwre plantsoenter- reinen, werd, evenals vorige jaren, in eigen beheer uitgevoerd. Het aantal en de soort van de langs de openbare wegen staande boomen is in den volgenden staat op gegeven I s g Gerooid de Paviljoensgracht, de Regentesselaan, het Spui en de Stille Veerkade, zoomede het beschelpte voetpad naar het terrein in de Westduinen van den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke Opvoeding, werden voor zooveel noodig overgeteerd, terwijl de nog niet geteerde be schelpte middenpaden op de Regentesselaan, het be schelpte middengedeelte op het Regentesseplein, het Vaillantplein en het Willem Beukelszoonplein, het beschelpte voetpad tusschen den Nieuwe-Duinweg en de Seinpoststraat en dat op het terrein van de Gezond- heidskolonie nabij den Pompstationsweg, mede geteerd werden. Bovendien werden de geteerde kolenaschpaden voor wielrijders op de Stadhouderslaan, de Statenlaan en het Statenplein, geheel overgeteerd. Al deze werken geschiedden in eigen beheer. w B -2 5 S i I Blyn Door storm werd geveld: 1 iep. ■2 g S'.b K 4 1460(16541 531 888|1564|334j 2| 9 266^82(189(23 10| 1 2 '21902 a O S 5 230 28fl87i 5. 9j— 4 36 54 2 18 1 11 2 ij I I (21531 238 21293 609 44 i 4 36 54 2 Il I I Op 1 Januari 1915 aanwezig Cm n c'S i - 1371'16247 89 294 Bijgeplant. Op 31 December 1915 aanwezig c 1374 16384(528 83311648 293 2 5 233 28 189 5 9- 3 1371 1 4 85 3—1— 3|— 2—'- 527 829 1563 290 2 59 1 G O> E Q

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 127