35 J 25 Hieromtrent is niets te vermelden. HOOFDSTUK VI. A. 1 niet zonder aarzeling, op grond van de buitengewone tijds omstandigheden, op aanvragen tot verlenging van den bedoelden termijn gunstig te moeten adviseeren. Het materiaal omtrent den toestand der bijzondere lagere scholen, verzameld door de Sub-Commissie voor I VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. W O N INGE N. Voldersgracht 7 23— 8—’11 Weststraat 252256 27— 2—’14 le 27—10—10 10e Ook in 1915 meende de Commissie, ofschoon Scholen, Fabrieken en Werkplaatsen. Scholen. Voldersgracht 122 en 144 Nieuwe Molstraat 28 Jacob Pronkstr. 19 en 21. Voor de hoeveelste maal en wanneer verlengd. 8e le Advies der Commissie luidde: gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig gunstig HOOFDSTUK V. Openbare en andere gebouwen en getimmerten niet vallende onder de Woningwet. 16— 2—’14 10— 3—’14 18—11—’12 2e 8e 9e Datum van onbewoonbaar- verklaring. Westeinde 271—297. Nieuwe Molstraat 26a Breedstraat 6064 en 82. I 16— 2—’14 10- 2—’11 6e 11— 1—’15 7e 20— 5—’15 7— 12—’15 8— 1—’15 2e 13— 8—’15 8- 1—’15 je 12— 2-15 4e 19— 3—’15 5e 24— 9—’15 9— 4—’15 4— 5—’15 9—11 ’15 9e 18— 5—’15 7—12—’15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1284