2 I 35 28 Typhus en febris typholdea 16 Het aantal levend geboren kinderen bedroeg in 1915 7.20 6.82 9.25 10.51 6.56 6.91 Behalve de hiervoren genoemde sterfgevallen kwamen 47 sterfgevallen voor aan kinkhoest, 66 aan mazelen en 35 aan influenza. Het volgend staatje geeft een overzicht van de ver schillende sterfgevallen aan infectieziekten in de jaren 1910 tot en met 1915. 3 4 1 47 66 35 21 48 i 6 17 8 41 22 12 26 Roodvonk Diphtheritis en Croup. Pokken Meningitis cerebrospinalis epidemica Kinkhoest Mazelen Influenza Poliomyelitis 1 35 60 33 9 5 13 1 31 67 6 4 12 4 11 14 3 48 15 37 7 4 13 Aan longtuberculose stierven 329 personen, d.i. 10.37 per 10.000 inwoners, terwijl het gemiddelde van de 5 voorafgaande jaren 11.43 bedroeg, zooals uit het volgend staatje kan blijken. 7092 of op 1000 der bevolking 22.35. Van de 100 levend geboren kinderen stierven in het le levensjaar 6.82. Voor de jaren 1910 tot en met 1915 waren die cijfers: Levend geboren op 1000 der bevolking 25.33 24.99 23.56 24.60 23.73 22.35 Overleden in het le levensjaar op 100 levend geborenen VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1913 1912 1913 1914 1915 1911 1912 1910 19101911 I 1914 I 1915

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1287