I 1 s h h I i 1 i I g j 'I 1 1 I 128 if' •E i S’ Het volgende staatje geeft een overzicht van de plaats, het aantal en de soort der in dit jaar geplante boomen, alsmede van de aantallen en soorten der boomen, die voor inboeting werden gebruikt. I I In den loop van het jaar 1915 werden de speel plaatsen beplant by de Openbare Lagere School aan de Wilhelmina-van-Pruisenstraat, aan de Frans-Halstraat, aan de Galvanistraat, aan de Zwetstraat en bij de Open bare Bewaarschool aan de Amunitiehaven, terwyl in de schooltuinen bij de Openbare Lagere School aan de I - §1 1*1 - 11 i t ,su a 2 54 1 2 1 2 5 23 23 23 27 22 67 43 4 58 27 54 18 2 469 1 straten voor 1 1 9 2 140 1 89 294 Bijgeplant in 1915 609 54 2 18 1 2 1 44 4 36 18- Rjjswijkscheweg Rijswijkscheplein Brog Spni Trek w eg Zieken Plettertjkadc Karel-van-Bylandtlaan Valkenboschplein Valkenboschkade Tolweg Jacob-Catslaan Camegielaan Andries-Biekerweg Johan-de-Wittlaan Cornelis-de-Wittlaan Tobias-Asserlaan Gogelw’eg R. J. Scbimnielpennincklaan Straten verlengde Stadhouders- plein Straten in dninpark tusschen den Pompstations-en Klatte- weg Verschillende inboeting 12 8 .X s 32 1 I c 1 c c. M 7 1 16 2 5 10 5 10 15 8 26 29 54 32 36 15 29 10 23 34 10 23 12 8 29 i 4| 59 1 5 Ij 89 172 1 122 3 5 10 4 9 8 I 26 c s! 36 3 2 24 5 2 1 2 1 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 128