35 40 Met de bewerking van het kaart materiaal ten behoeve der sterftecijfers over 1913 werd voortgegaan. Intusschen vestigde zich bij de Commissie steeds meer de overtuiging, dat niet alleen het ter hand nemen van een nieuw tienjarig tijdvak, maar ook reeds de eind bewerking van de gegevens over 1905—1914 voor haar zeer bezwaarlijk zal zijn. Zij stelt zich voor, over deze zaak nader met het Gemeentebestuur in overleg te treden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gezondheidscommissie te ’s-Gravenhage van 11 Februari 1916. H. L. Drucker, Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. X.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1299