b (éênte- i 10*"4 st. Gen. district.) {(één te st. Gen. district.) I léénte- 11 Getal kiezers voor Kies- JAAR district. 4406 44,72 19Otf 46,08 4979 32391 1909 84302 28,12 1910 85255 52,31 i 1911 13486 36542 36,90 1912 37866 1913 41178 20632 6976 54,32 1914 6206 40,74 42610 1915 46033 I I II III I II III I II Hl 1 II III I II III I II III 11918 12321 13867 38106 14202 14591 16445 45238 6501 6153 5394 den Gem. raad. Percentsgewijze verhou ding van het gemiddeld getal opgekomen kiezers tot het geheeie aantal kiezers voor de 2e K. der den Gem. raad. I II III I 11 III 11347 11779 I 12402 j 35528 13029 13635 15130 41794 den I Gem. raad. 10328 10952 11324 i 32604 11667 j 12019 I 12999 36685 14529 16004 16854 47387 deProv. i Staten I12298 1287» J 14317 39494 10566 11026 11049 i 7863 8666 7723 j 7149 7501 6241 71,80 75,40 63,91 58,47 47,85 39,22 7622 7045 6408 61,98 54,70 44,76 81,10 80,86 73,03 11765 12123 13563 37451 10922 11253 11871 34046 50,34 51,41 37,95 13026 I13400 15281 41657 10477 10893 11397 32767 11304 11572 12514 35390 13451 13808 15639 42898 9852 I10477 31133 53,17 53,17 43,10 Gemiddeld getal kiezers, opgekomen bjj verkiezingen voor 10950I 11494 12084 I 34528 de 2e K. der de Prov. Staten de 2e K. der St. Gen. diSinCt-) 6126 I 5203 4470 9547 5157 4769 I 11933 18455 'deProv. Staten 50,10 42,54 42,54 31,51

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 12