35 44 Bijlage B. betreffende de hoedanigheid van en Samenstelling der Sub-Commissies. Vaste Sub-Commissies. Vijf vaste Sub-Commissies (fcg. klachten-Commissies) tot het opsporen van misstanden van plaatselijken aard, vooral op het gebied der volksgezondheid, en tot het voorloopig behandelen van klachten en verzoeken, be treffende die misstanden, een en ander voor zoover zulks niet valt binnen den werkkring der bovengenoemde Commissies, samengesteld als volgt: I. Leden: J. H. Faber en Dr. J. G. M. Mastboom. II. Leden: Joh. Mutters Jr. en Mr. L. N. Roodenburg. IV. Leden: J. Binnendijk en F. A. Koch. V. Leden: L. Simons en S. A. W. Vrijland. III. Leden: A. D. J. Berkhout en Mr. I. Mortier Humans. Voor de zaken betreffende besmettelijke ziekten. Leden Mr. I. Mortier Humans en Dr. J. Leden Mr. Joh. J. Belinfante; A. D. J. Berkhout en Dr. L. Th. van Kleef. J. Binnendijk; G. M. Mastboom. Voor de zaken het gezondheidstoezicht op levensmiddelen. Leden C. J. Dikstra; J. J. Hofman en Dr. H. Remmelts. Voor de zaken betreffende de Hinder-, Veiligheids- en Arbeidswetten. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1302