Mr. I. Mortier Humans, VoorzitterMr. K. W. Bre vet; J. H. Faber; F. A. Koch; Dr. J. G.M. Mastboom; Joh. Mutters Jr.; Mr. L. N. Roodenburg en L. Simons; met den Secretaris als Rapporteur. 35 45 Leden Mr. Joh. J. Belinfante; J. Binnendijk; C. J. Dikstra; J. J. Hofman en F. A. Koch. Mr. Joh. J. Belinfante; J. J. Hofman en S. A. W. Vrijland. Voor het onderzoek van het vraagstuk van de capaci teit der Duinwaterleiding. Leden J. J. Hofman; F. A. Koch en Mr. L. N. Roodenburg. Voor het onderzoek naar de ratten bevolking in ver band met het pestgevaar. Leden J. J. Hofman Dr. H. Remmelts en S. A. W. Vrijland. Voor het onderzoek van het vraagstuk der bad- en zweminrichtingen. Sub-Commissies met bijzondere opdrachten. Voor het scholenonderzoek. Leden Dr. L. Th. van Kleef F. A. Koch en J. H. G. Roel. Voor de herziening der Bouw- en Woonverordening. Leden Voor het onderzoek van het gevaar van besmetting door voorwerpen, voedingsmiddelen, enz., in de huis industrie vervaardigd of behandeld. Leden VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1303