35 35 49 48 Bijlage D. Begrooting der Gezondheidscommissi UITGAVEN. ONTVANGSTEN. 1916 1915 1915 1916 1000,— f 1000 f 1 f 400,— 2 4 250,— 250,— 140,— 140,— 810,— Totaal Totaal 1 2 5000 400,— 100,— 4000,— 400,— 100,— Aldus vastgesteld in de vergadering van de Gezondheids commissie te ’s-Gravenhage van 14 Mei 1915. H. L. Drücker, Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. 7600,— Memorie. 300,— 9 Onvoorziene uitgaven, mede in geval van te lage raming van de posten 2, 3, 4, 5 en 8. 6 7 8 7600,— Memorie. e ’s-Gravenhage voor het jaar 1910. (Sterftecijfers)f 100, I Jaarlijksche kosten van bewerking der sterftecijfers Kosten van assistentie by de be cijfering van het afgeloopen de cennium 1905/1914 Toelage aan den Secretaris Bureaubehoeften, porto’s en andere kleine uitgaven 3 I Loon en van personeel j Druk- en bindwerk voor de algemeene zaken der Commissie Kosten van onderzoekingen van allerlei aard, van onderzoek van klachten, voorbereiding van adviezen, waaronder vergoeding aan deskundigen bij onderzoekingen Aankoop van boeken en tijdschriften Aankoop van technische hulpmiddelen. I Opzet van nieuw decennium 1915/1924 Bijdrage van het Kijk in de toelage aan den Secretaris I Bijdrage van de Gemeente ’s-Gravenhage ter bestrijding van de uitgaven der Commissie. Andere ontvangsten VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Alt» Art 300,- n n 3 5 n 60,— 300,— 650,— n f 8000,— f 8000,— f 8000,— f 8000,— J000,— f 400,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1305