50 20 1915 1885 14 1892 13 10 1911 1907 1911 (Verordening voor 1910 2 13 139 24 8 22 368 13 Bijlage E. Verordeningen der Gemeente ’s-Gravenhage. in het belang der Volksgezondheid vastgesteld of daarmede in verhand staande. 1911 1913 1905 1906 1898 1906 1908 Apotheek. (Verordening op de Gemeente Begraafplaats. (Verordening op het gebruik der Algemeene Bewaar- en Voorbereidingsscholen. (Veror- I dening op de j (Voorwaarden waarop aan Besturen of Hoofden van bijzondere subsidie kan worden verleend) Bouw- en Woonverordening Brood. (Verordening op het gewicht en de samenstelling van i 1915 Buitengewone scholen. (Verordening voor de voor L. O.) Duinwater. Tarief en voorwaarden voor de levering van (Levering van a/d Visschershaven). Eet- en drinkwaren. (Verordening op Geneeskundige dienst. (Verordening op den Gemeentelijken geneeskundigen dienst). Gewijzigd Keuring en afslag van den visch Keuringsdienst van eet- en drinkwaren. (Verordening betreffende den Kolken. (Ruimen van privaatputten, enz.). Markten Ontsmettingsdienst den VERORDENING. Jaar. Nummer. 6 5 'i 4 5 - 4 35 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1306