35 51 Nummer. VERORDENING. Jaar. 368 9 8 18 1905 1 1913 1902 1891 1905 4 14 8 12 12 23 6 Woningwet. (Kenteeken van onbewoonbaar- 1903 verklaring van perceelen). Ziekenhuis. (Verordening voor het Ge meente 1910 1910 1911 Pandhuisverordening Politieverordening. (Algemeene Reiniging. (Beheer betrekkelijk ophalen i van asch en vuilnis, vegen der straten, enz.) Schoolartsen. (Verordening regelende de instelling van 1909 Slachten. (Verordening op het van vee en op den in-, ver- en doorvoer, de keuring van vleesch en den handel 1 daarin in de Gemeente ’s-Gravenhage)1911 Slachterijen en andere inrichtingen. (Ver- ordening, krachtens art 4 sub 3 der Hinderwet, betreffende het oprichten, hebben of gebruiken van Slachthuis. (Beheer van het openbaar (Gebruik van het openbaar Straten. (Bepalingen, in acht te nemen bij het overdragen aan de gemeente van gronden voor Visschershaven. Politiereglementvoorde VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1307