35 I 53 De Gezondheidscommissie, H. L. Drucker, Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. aan hetgeen wij by vroegere gelegenheden zie ons hier boven aangehaald schryven omtrent de positie van den medicus-adviseur by den Ontsmettingsdiensthebben opgemerkt. Wij veroorloven ons daarom, bij Uw College ernstig er op aan te dringen, te bevorderen, dat de plannen, die thans in overweging zyn, spoedig tot uitvoering komen en dat zoodoende de zoozeer noodige eenheid van leiding in den stryd tegen de besmettelijke ziekten wordt verkregen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. X

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1309