I I I '1 I 1 •j H I r I i£ Aanduiding van het werk. i 1 I s l I i i Ji l I CQ 1 1 1 1 f I I i I 1 I I -1 - - -I s - 130 131 I s - 2 5 z 5 n I i 2 - - - I I wijkscheweg 5 iepen. Na den bouw van plantsoenterrein langs het Spui opnieuw’ beplant - 2 1 I 147945! 1321 3 4 318 1168 werden in de naaste omgeving dier brug 4 linden, 9 iepen en 2 kastanjeboomen geplant. In den hiervolgenden staat zijn de aantallen der in 1915 voor de diverse w’erken verbruikte boomen, heesters, enz. opgenomen, met vermelding van de totalen der 8i geplant, langs de Carel-van-Bylandtlaan 54 linden, op het Rijswijkscheplein 10 iepen, langs het Zieken 26 iepen, langs den Trekweg 8 iepen en langs den Rijs- de brug Spui/Zieken werd het t en ni-j I g bedragen, die hiervoor in rekening werden gebracht. 5 2 Je' E S> E S Bedrag. I 447 39909 488 40331 1002 1378 - - 251 2271 31- 6 277j 2 |315 720 f 11187,22 450 1 1 I 39 7 21 3145 48; 34 5 45 2i- 2783 9 379,65 20 9 21 r 1 speelplaats T, 15 9 39,— 168 4 45 45! 136,45 8 8,80 n 411 6640 80 222 (165 1378 2271 1 3 329 Transporteeren 890 47759j497)4081 f 12923,065 T» n 2 83 35 136 4931 14,90 33,60 s 30 •f x 9 66 I B? 78,— 44,60 760,14s 5810 38 211) p.1 I g s g aS ao s g E fc 53,75 4,— 44,25 5,80 87,90 45,— 6 15, 3 4 68 221362 I *i I 10 100 s i5 '•1 c o o 10; 1 68 X a o 1-)-! 3 O i© 5 S g C G X 3. Tuinen by Politiebureelen 4. Tuinen bij Gemeentegebouwen 5. Tuinen by inrichtingen van onderwijs BEPLANTEN 1. Speelplaats Openbare tragere i 150! Bewaarschool Ammunitiehaven BEPLANTEN TUIN BIJ: 1. Veegdienstpost Bentinckstraat 2. Aschstaal Westduinen. 3. Geineentegasfabrieken aan den Trekweg WIJZIGEN VAN DE BEPLANTING OP/VAN 1. de speelplaats bjj de Openbare Lagere School aan de Waalstraat in verband met verbouwing 1 86! 7 i SII lij! tc 4 i |i g S i s s 5 DE ONDERHOUD VAN: 1. Wandelplaatsen en plantsoenen 144800 2. Plantsoen Algemeene Begraaf plaatsi 10 IJ- -- VA n s School Wilhelmina-van-Pruisen- I straati 2. Tuin O.L.S. Frans-Halsstraat speelplaats Idem I 3. Tuin O.L.S. Galvanistraat speelplaats idem 4. Speelplaats O.L.S. Zwetstraat 5. Tuin Openbare Bewaarschool

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 130