37 3 VERSLAG DER SCHOONHEIDSCOMMISSIE. ONDERWERP: ADVIES: Tot goedkeuring geadviseerd. Conform. 1 2 ld. van Tot goedkeuring geadviseerd. 3 ld. Als voren. 4 ld. Als voren. ld. 5 Als voren. 6 ld. Als voren. ld. 7 Als voren. ld. 8 ld. 9 Tot goedkeuring geadviseerd. I«i. 10 ld. Als voren. 11 Advies I No. i Uzeren hek op voetmuur aan den Belvédèreweg. Werkplaats aan het Hof- wijekplein. Winkelhuis nabij de Vis- sohershaven. Ijzeren hek op voetmuur aan de Prins Maurits- laan. Bergplaatsen Violen weg weg. Wijzigingen goedgekeur de teekening villa aan den Gogelweg. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de behan delde zaken en de daaromtrent uitgebrachte adviezen: in en tuinen Klatte- I Beslissing I van B. en W. Behoudens e'en kleine wijziging tot goedkeuring geadviseerd. Ijzeren hek op voetmuur aan Louise de Coligny- straat en Amalia van Solmsstraat. Wijzigingen goedgekeur de teekening tweevou dige villa aan den Bel védèreweg. Ijzeren hek op voetmuur aan Violen weg en Duinroos weg. Na overleg met de Commissie werd een nieuw ontwerp ingediend tot j goedkeuring waarvan werd ge-j advisee rd. Toren op in aanbouw zijnde huizen Stations weg hoek Faber Biemsdjjkstraat. Ijzeren hek op voetmuur aan de Sehenkkade en Carolina van Nassau- straat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1316