37 Delftechelaan. 5 VERSLAG PER SCHOONHEIDSCOMMISSIE. ONDERWERP: ADVIES van B. en W. 24 Conform. 25 I<1. 2i> Onbekend. Tot goedkeuring geadviseerd. 27 Conform. Als voren. 2H ld. Als voren. 2fl ld. Als voren. 30 ld. ld. 31 ld. 32 k Tot goedkeuring geadviseerd. ld. 33 ld. Als voren. 34 Van advies onthouden. 35 de aan Advies No. Villa aan de Tobias As- serlaan. Ijzeren hek op voetmuur aan den Klatteweg. Café-Restaurant aan het Gevers Deynootplein. Bergplaatsen Verschillende wijzigingen in over weging gegeven. Goedge keurd. Tot goedkeuring geadviseerd van het ontwerp dat na overleg met de Commissie was ingediend. Tot. goedkeuring geadviseerd van het ontwerp dat na overleg met de Commissie was ingediend. Beslissing 41 AI” Wijzigingen aan het dak van een villa aan de Stadhouderslaan. Ijzeren hek op steenen voetmuur langs voor tuinen aan de Dibbets- straat. Ijzeren hek op voetmuur aan den Klatteweg hoek Violenweg. Geadviseerd tot goedkeuring van een nader ingezonden ontwerp dat na overleg met de Commissie was ingediend. Ijzeren liek op grond- keerende muur aan de Andries Bickerweg en 1 Joh. de Wittlaan. Café-Restaurant „De I Burcht” aan het Gevers I Deynootplein. Een ijzeren 'hek op stee nen voetmuur langs de voortuinen a. d. L. v. Nieuw O.-Indië hoek Sehenkkade. Winkelhuis, drie bene- denhuizen en vier bo- i venhuizen aan de Fa- j ber v. Riemsdijkstraat. Overkluizing gracht tus- schen Noordwal en 1 Veenkade. Geadviseerd tot goedkeuring van ,een nader ingezonden ontwerp dat na overleg met de Commissie was ingediend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1318