1 37 I I I 6 VERSLAG DER SCHOONHEIDSCOMMISSIE. ADVIES: ONDERWERP: Conform. Zes 36 Onbekend. Ontwerp Wagenbrug. 37 Conform. 38 I<1. 3!» Als voren. ld. 40 ber v. ld. 41 Tot goedkeuring geadviseerd. ld. 42 Onbekend. 43 Conform. 44 Tot goedkeuring geadviseerd. ld. 45 ld. 46 Tot goedkeuring geadviseerd. ld. 47 - 1;;, Tot goedkeuring geadviseerd waar omtrent voor de indiening reeds overleg met de Commissie werd gepleegd. Verschillende wijzigingen in over weging gegeven. omtrent voor de indiening reeds overleg met de Commissie werd gepleegd. Beslissing van B.en W. Drie beneden- en boven- huizen aan de Faber van Riemsdijk straat. Twee winkelhuizen met j bovenwoningen aan de Spinozastraat. Vier huizen ged. aan de Faber van Riemsdijk- straat. Tot goedkeuring geadviseerd be houdens een kleine wijziging. Vier huizen aan de Fa- j ■ber v. Riemsdijkstraat. j beneden- en boven woningen aan de Fa- i ber v. Riemsdijkstraat. Gedenkteeken voor Jacob j en Willem Maris aan I de Carnegielaan. Advies j No. Vier huizen aan de Fa- Riemsdijkstraat en Spinozastraat. Elf woningen en een I bergplaats aan de Nep- j tullus-, d’Aumerie- en 2e Messstraat. Geadviseerd tot goedkeuring van een nader ingezonden ontwerp dat na overleg met de Commissie was ingediend. Twee huizen aan de Spi- Als voren, nozastraat. Tot goedkeuring geadviseerd waar- omtrent reeds vóór de indiening i overleg met de Commissie was gepleegd. Van advies onthouden in verband j met het stadium waarin de zaak I verkeerde. Beneden- en bovenhuizen Tot goedkeuring geadviseerd waar aan de Dirk Hoogen- raadstraat. Villa aan de Johan de Wittlaan hoek Corn, de Wittlaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1319