I I i I I i I s i Ik J1 i i is 11 ti I f 3 I i 1 s i -1 8I i i i i i 1 Aandviihng van het werk. 1 t 1 1 ■s i ttl - I 12 - j 8J s 132 133 16 - - E; 2 g I - 3 C 3 I i I 'z o f 2971 e 5 BedrAg. 6640 80222 4471 13 21 3 165 22 362 3 329 «90 1378 2271 1 68 47759 497^4081 f 12923,06s 3 4 4,60 u> 17 7 33,— 21 1 2| 15 9,70 61 20 42 94,40 n 73 91 104,23 2225 50950:111 2132 132 15 29 79,90 10 56,— 224,— 211,50 _i 10 - 35,— 8 28,— n 23 92,— n 29 145,— n 6696 Transporteeren 4583 3039 14906 2461705 3 1378; 2271 29 i 74 24 645; 3 329 1037 47850 512 4081 540 5 f 18721,37s I 198895 124 21 Transport [147945 2. den tuin bij de Openbare Be- (267 WIJZIGEN PLANTSOEN BIJ: 1. de Van-Kamebeekbron 115,— 42,— 8170 128 483 J i 5 c X X 4466,98 57,— f I X r I— 540 5 n verlengde Stadhoudersplein 12. Booinbeplanting langs de Plette- rijkade co AANLEG PLANTSOEN ENZ.: 1. Plantsoenaanleg Villapark „Zorgvliet” 2. Boombeplant. langs den Tolweg 3. Booinbeplanting langs de Jacob Catalaan 4. Boombeplant langs de Camegie- 5. Booinbeplanting langs den A.- Biekerweg 6. Boombeplanting langs de J.-de- Wittlaan 7. Booinbeplanting langs de C.-de- Wittlaan 8. Boomtieplanting langs de Tobias Asserlaan 9. Boombepl. langs den Gogelweg 10. Booinbeplanting langs de R.-J.- Schimmelpennicklaan 111. Boombeplanting In straten langs I QC 1 X 4 318 1168 ©‘S ■X u. i waarschool aan de Koningstraat i in verband met verbouwing I 3. den tuin bij de Openbare Lagere School aan den Noord wal in ver band met verbouwing. 4. den tuin bij de Openbare Be waarschool aan den Noordwal in verband met verbouwing 5. den tuin bij het Gemeentezieken huis aan den Znidwal in ver band met verbouwing 42 1746 15 9. 23 34 28, 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 131