Bijlage 38 46.373 17.954 28.419 Totaal VERSLAG over het jaar 1915 van de Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke Schoolboden. 6 4 3.831 2.663 3.001 3.460 989 750 860 357 614 364 313 752 J. 5.675 4.903 4.066 3.755 2.067 2.346 1.583 917 700 566 571 1.270 9.506 7.566 7.067 7.215 3.056 3.096 2.443 1.274 1.314 930 884 2.022 Ammunitiehaven N. Havendwarsstr. N. Havendwarsstr. Lepelstraat Zwarteweg Rijswijksche Plein Hoefkade Tullinghstraat N. Schoolstraat Vlietstraat Zwetstraat Korte Lombardstr. Het aantal scholen, waarvan de leerlingen aan de school- baden deelnemen, werd in den loop van 1915 met één ver meerderd. Van 1 September af gaan nu ook de leerlingen van de 2de klasseschool aan de Korte Lombardstraat, tij delijk onder dak gebracht in de Lepelstraat, geregeld baden. Een poging de kinderen van de 1ste klasseschool aan den Gedempten Burgwal van het bad te doen gebruik maken, mislukte, daar slechts een gering aantal leerlingen zich opgaven. In het algemeen kan de Commissie het zich niet ontvein zen, dat zij van verschillende hoofden en onderwijzers nog niet die medewerking ondervindt, als noodig zou zijn, een zoo groot mogelijk aantal leerlingen te doen profiteeren van onze nuttige instelling. Indien voortdurend op het groote nut der baden werd gewezen en een gepaste pressie op de leerlingen werd uit geoefend, zou het aantal geregeld badende kinderen zonder twijfel aanmerkelijk grooter zijn. Gedurende het jaar 1915 zijn 46.835 baden genomen, door jongens 28.419, door meisjes 17.954 en door soldaten 462. Over de scholen verdeeld: M. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1323