Bijlage 38A 20.414 1.358 5.677 2.580 62.848 k VERSLAG van de Vereeniging Volksbod" te 's-Gravenhage, over het jaar 1915. Totaal 92.877 De groote krachtsinspanning, welke in het jaar 1914 in verband met de vermeerdering van baden door burgers, schoolkinderen, gemobiliseerden en vluchtelingen van onze Vereeniging gevorderd werd, leidde in 1915 tot nog grootere krachtsontwikkeling, welke het cijfer der baden door de Vereeniging verstrekt opvoerde tot 155.761. Het Bestuur bleef onveranderd samengesteld uit de hee- ren Dr. W. P. Ruysch, voorzitter; H. C. van Ruyven, onder voorzitter; Mej. A. M. Douw’es Dekker, secretaresse; B. J. Paardekooper, penningmeester; Mevr. W. C. F. Furnée— Ruysch; W. van Boven en J. J. ten Have, leden van het bestuur. Het personeel heeft met buitengewone toewijding de belangen der Vereeniging voorgestaan. In de plaats van den gemobiliseerden badmeester J. Visser, werd ook dit jaar diens functie door zijn zoon waargenomen. In het afgelodpen jaar werden 3 badhuizen geëxploi teerd, waarvan het tijdelijk van de Ned. Vereen, v. V. S. Baden in huur genomen Verplaatsbaar Badhuis gedurende 4 maanden. In deze inrichting werden in dat tijdsverloop verstrekt 1061 baden. Aan de badinrichting aan den Z.W. Buitensingel werden genomen 92.877 baden, verdeeld als volgt: Mannen Vrouwen Jongens schoolbaden Meisjes Militairen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1326