38A 2 a/d. Totaal 13976 a/d. a/d. Ferdinand Bolstraat Stortenbekerstraat Ravesteijnstraat Terwestenstraat Lijnbaan 4271 2202 58 1189 552 570 251 379 872 306 1019 533 332 335 657 450 In het Badhuis aan de Jan van Goyenstraat weiden ver strekt 61.823 baden, verdeeld als volgt: Dit meer dan buitengewoon totaalcijfer vindt zijn oor zaak in het groote aantal baden door militairen gebruikt, aan wier aanvragen alleen dan voldaan kon worden, wan neer een deel der schoolkinderbaden in het Badhuis aan de Jan van Goyenstraat verstrekt werden. Na gepleegd over leg met het gemeentebestuur werd aan de onder geleide van onderwijzers komende schoolkinderen veroorloofd in het Badhuis aan de Jan van Goyenstraat hun bad te komen nemen. Het cijfer der schoolbaden toont ook in dit jaar een be langrijke vermindering, welke reeds in Augustus 1914 een aanvang had genomen en welke o. i. in verband moet ge bracht worden met de regeling van de schooluren voor de door militairen in gebruik genomen scholen. In den loop van dit jaar gingen een 2-tal scholen over naar de Gemeentelijke Schoolbadinrichting aan de Nieuwe Haven, en kwam van een andere school, ook na herhaalde opwekking, geen aanvragen Om badkaartjes meer in, zoo- dat thans een 15-tal scholen van de badhuizen gebruik maken. Een krachtig beroep op de medewerking van de hoofden van scholen vinde dus hier een plaats. De volgende staat geeft een overzicht van het aantal door leerlingen der verschillende scholen gebruikte baden: O. L. School a/h. Kortenbosch a/d. a/d. a/d. a/d. a/d. a/d. van Damstraat Zusterstraat Wouwermanstraat 1 3 Boylestraat a/d. Ostadestraat a/d. Fisherstraat a/d. Korte Lombardstraat a/d. Lepelstraat a/d. Langnekstraat Buitengewone L. S. a/d. Hooftskade a/d. Teniersstraat VERSLAG VEREENIG1NG VOLKSRAD. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1327