1 1 1 i J| -S c I 1 x Ml r I I L y o i g i Hl til II 1 I 1 1 MI 1 i k 1 f I s 135 134 5,i- I f g g 5 z •f 1 X S S s o? s 1 i I 1 fi 2 -I p I I till i s lil t 5 I fiSjg 1 De kuip- en groote potplanten, die deels gedurende de zomermaanden ter opsiering op diverse pleinen werden geplaatst en deels voor het maken van versieringen voor rekening der Gemeente werden gebezigd, brachten dit jaar een bedrag van f 1048,10 aan huur op. s, s- I w g Is g «■1 <N j =-1-1 5 s s Bedrag. aanduiding van het werk. 2297 1378 2271 540 5 53 45 i 54 243,— 438 1213 540 48 1197 - j' 10 :203 565 597,2O5 1 r> 607,63® T» 5236 345 15 266,85 25 5,— 84 227 696 29 18512 552 975 f 23040.29® 3 198895 124 21 Totaal 55 3 329 1382 47850 5124081 540 5 j I II 67 1 1 10 26 8 5 1 in OC ce 5 319,80 727,75 m «o cc öT Z2 w* c 456,88 143 12,— M I r* G4 703 76 Ci •X ce •o 04 04 600,45 6 60,— 193,— 32,— 20,— 6 32 36 s 54 162 480 1 80 24 645 3 329 1037 47850 512 4081 t- Ci l- >a <M »O -T 287: 36477 44720 18. Boombeplant. in het duin park. 19. Aanleg Trekvlietplein 20. Beplant, langs schutting nieuwe sportterrein te Scheveningen 4 840 3818 f 18721,37® 21,85 - 00 i I 29 I 74 O 3 4 583 3039: 14906 246 705 6696 1319 252 21. Uitbreiding dennenbeplanting op „Houtrust” 22. Uitbreiding beplanting op „Houtrust” 23. Boombeplanting Adelheidstraat. 24. Rijs», plein 25. Zieken 26. Trekweg 27. w Rijsw-weg 28. Oude-Schev. w. 29. Beplanting omgeving brug Spui- Zieken DIVERSE WERKEN: 1. Rioleering Nienwe-Hekkelaan I I x Transport 13. Aanleg Harstenhoekplein 14. Vaikenboechpl. en Boom beplanting 15. Aanleg Valkenboschkade 16. Boombeplanting Carel-van-By- iandtlaan 17. Aanleg duinpark tussehen den Pompstations- en den Klatteweg 1423^336 38580 48204 198895 124 21 - -- m io CC

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 132