40 175 3455 1310 10720 8620 6770 9272 2 VERSLAG DER VEREENIG1NG KINDERVOEDING. n n 366.32 81403 f 220.— p. K.G. 22.87 ct. 1950 10 w T> n n n n Moge onderstaand staatje, waarin eenige grondstoffen worden genoemd, dit verduidelijken. p. L. p. K.G. Melk. Speklappen Rundvleesch Beenderen Vet Margarine Aardappelen Gort Vermicelli Stroop Suiker Ryst Witte Boonen. Groene Erwten Bruine Boonen I p. H.L. p. K.G. n Gebruikt. 67078 L. 2817 K.G. 7908 5925 366 1245 1069 H.L. 5595 K.G. n Totaal meer. f 1.666.95 507.06 2.372.40 592.50 109.80 74.70 1.656.95 405.64 22.75 241.85 104.80 589.60 1.034.40 710.85 1.182.18 Wat de stijging der loonen betreft met 3000.vindt zijn oorzaak lo. hierin, dat gedurende de wintervoeding, wegens het onder dienst zijn van den machinist Gregoor, een hulpmachinist moest worden aangesteld. Het loon van Gregoor is wel verminderd met hetgeen hij als milicien ontvangt, doch dat van den hulpmachinist is aanmerkelijk booger dan deze vermindering. Dezen man en den keuken knecht wenschten wij voor ’t najaar te behouden, en zjj zijn dus o.a. gebruikt voor het herstellen, verven en witten van het gebouw en voor het herstellen en bijmaken van het meubilair der voedingslokalen, wat in verschillende scholen, waar de militairen zijn gehuisvest, nogal geleden heeft. Deze beide mannen ontvingen weekloon, waardoor onder het hoofd „loonen” is gekomen, wat voor een deel als „onderhoud gebouw”, voor een deel als „onderhond inven taris” moet worden beschouwd; en 2o. in het aanstellen van betaalde dames aan soin- Prfls I Dec. 1913. 3'/, ct 77 80 10 90 80 f 1.85 153/, ct. 28 19 43'/, 16 2O'/2 17 18'/, Voorts, wat de brandstoffen aangaat: Brech cokes p. 10000 K.G. f 175.— en voor den schoonmaak: Soda. p. K.G. I 34/10 ct. 6 95 f 1.10 20 f 1.20 86 f 3.30 28 41 26 51'/, 22’/2 32'/2 27'/, 31'/4 Prijs Dee. 1915. ct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1333