40 3 Met de meeste hoogachting, Het Bestuur der Vereeniging „Kindervoeding”, J. M. PIJNACKER HORDIJK, Voorzitter. J. M. VAN KLEEFF, Secretaris. f Rekening en Verantwoording 1915 der Vereeniging „KINDERVOEDING”. OMSCHRIJVING DER BATEN. Contribution Diverse giften Renten legaten Jaarlegaat Renten Subsidie Gemeente Voorschot Subsidie 4.695.03 299.85 155 200.— 165.83 46.300.— 25.000,— mige voedingslokalen, wat per week 35.kost, en in de meerdere hulp bij de zomervoeding, door het veel grooter aantal deelnemers. Had de Centrale Keuken gedurende de wintermaanden voor onze schoolkinderen 330377 L. voedsel te bereiden, of gemiddeld per dag 1877 L„ tevens kon zij van 1 Januari tot 1 Mei 26779 L. eten koken voor het „Haagsche Steuncomité 1914”, tegen eene vergoeding van 3.752.72s, kostende prijs. Aan het gebouw en de installatie zijn verschillende her stellingen en verbeteringen aaugebracht. Door het plaatsen van een reduceertoestel werd de stoom uit de groote ketels tot geringeren druk teruggebracht, en alzoo bruikbaar gemaakt voor verwarming van woningen en werkplaats. Door omlegging van de opgaande stoomlei- ding is het mogelijk gemaakt, woning en werkplaats afzon derlijk te verwarmen. De keuken en de werkplaats werden gedeeltelijk ge verfd, en deze beide, benevens de eetzaal, de garderobe, de badkamers, de zolder, de gangen en de personeelkamer gewit. De naden in den vloer van de eetzaal werden waterdicht gemaakt met een praeparaat van plamuur en ossenbloed. In het magazijntje werd een ruime vliegenkast getim merd, om vleesch en vet dadelijk na ontvangst op eene zindelijke plaats te kunnen wegsluiten, totdat het gebruikt moet worden. VERSLAG DER VEREENIGING KINDERVOEDING. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1334