I 40 I 5 VERSLAG DER VEREENIGING KINDERVOEDING. 58.350.09 111.962.59 SCHULDEN. 111.962.59 i 99 99 99 Inventaris Directrice Centrale Keuken Mevrouw Bosman Prolongatie U/G Voedingsmiddelen (voorraad) Nog te ontvangen voor 1915: Contribution Nadeel ig saldo Gebouw Centrale Keuken Afschrijving Installatie Centrale Keuken Afschrijving 13.775.69 160.07 99 99 99 99 99 99 30.181.16 4.230.58 71.690.02 109.22 9.54 3.948.35s 476.04 165.20s 108.50s 231.79 0.90 23.55 112.79 s 18.73 29.50 352.05 225,50 49.15 ’s-Gravenhage, 15 Februari 1916. De Penningmeester der Vereeniging, GEBEL. 501.65s 16.420.38 BALANS 1915. BEZITTINGEN. 58.990.40 640.31 13.615.62 10.146.58s 200.— 240.08 12.000.— 488.18 Kapitaal P. J. Landry Hypotheek gemeente ’s-Gravenhage Nog te betaleu over 1915: Inventaris Installatie Centrale Keuken Geleverd voedsel Israëlietisehe voeding Schoonhouden lokalen en gereedschappen Onderhoud gebouw Centrale Keuken Onderhoud Inventaris Drukwerken, advertentiën en bureaukosten Diverse onkosten Waterverbruik Gasverbruik Electrische verlichting Brandstoffen Loonen Vervoerloon voedsel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1336