2 De rekening over 1915 sluit alzoo met een tekort van 116.80. Het verhoogde Gemeentelijk subsidie heeft het der Ver- eeniging mogelijk gemaakt, om in de behoefte aan kinder voeding op de R. K. scholen te blijven voorzien. De voortdurende stijging der prijzen van de grondstoffen voor de bereiding der spijzen is echter oorzaak, dat de reke ning met een tekort, zij het dan ook kleiner dan in het vorige jaar, sluit. 40 VERSLAG V. D. VEREEN. V. T>. H. VINCENTI√úS V. PA√úLO.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1338