I I l£l Ij SS I - s j a 1 a |a I I I 2510 1 r 1' 136 In het najaar werden de in den volgenden staat ver melde aantallen bloembollen op de aangegeven plaatsen uitgeplant: 1 1 - IF o Van de in dezen staat vermelde bloembollen zijn de Iris sen, Scilla’s, Hyacinthen en Ixiolirions gratis beschik baar gesteld door de Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de Graaff te Leiden. w PLAATS. Bedrag. 1450; I 100 100 Villapark „Zorgvliet” Ziekenhui» Zuidwal Hulpziekenhuis Slijkeinde Barakken Zusterstraat 46.18’ 5.00 10,50 4225 2500 4400 175 8 600 400 1450 700 600 '11200 2560 800 I 250 150 1250 940' 19300 1140 3000 1775 1150 535 900| 1 100; 100 Lange Voorhout Bezuidenhoutseheweg Sweelinekplein Huygenspark Oranjeplein Ie van-den-Bosehstraat Koningsplein Conradkadkade De-Constant-Rebeequeplein Paul-Krugerplein Newtonplein Charlotte-de-Bourbonplein Louise-ile-Collignypletn Juliana-van-Stolbergplein Plein 1813 Hofwijekplein Spui Huygenspark Turfmarkt Valkenboschplein Stationsweg Frederik-Hendrikplein vóór Vredespaleis Stadhoudersplein50000 Stadhouderslaan1775 775 Carnegielaan500 Omgeving bureaux Gen. Pl. I 1050 j II 56925 37675 50000 20000 f 200,00 - 4600 3000 2750 i 6225 2500 4400; 175 600 - 400 46,00 30.00 27.50 110.62® 57.50 55,00 2.18® 7,50 5.00 21.25 15,00 7,50 122,50 64,00 10,00 3.12® 1.87’ 31.25 23,50 268,75 44.25 56.50 50000 9200,28800 2300 4150 6500 50950 'I I i 1150 - 535 1460 20000 4600 3000 2750 2000 - 700 600' 11200 2560: 800 -50 150 1250: 940 19300 4340: i 2510) 2550: 500: 1050) 144KOO f 1272.49’ 92,00 28,88 6.68 5 39.30 59510j46875 78800 2400 4810 65Oo|198895: f 1439,36

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 133