43 j 2 i ’s-Gravenhage, Februari 1916. goeding; 26.431 personen maakten van die gelegenheid ge bruik den Tuin te bezoeken, wel een bewijs, dat de „Dieren tuin” zich bij onze stadgenooten in een goeden naani mag verheugen. Ten behoeve van liefdadigheids-uitvoeringeu en van uitvoeringen voor militairen, werden de zalen meermalen tegen verminderd tarief of wel tegen vergoeding van on kosten beschikbaar gesteld. VERSLAG KON. ZOOLOGICH BOTANISCH GENOOTSCHAP. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1347