I 137 46936 13890 1200 M2. 3382 345 378 oppervlakte 1791178 M2. 109V, 60110 */2 M2. Bovendien werd voor uitbreiding van de beplantingen in de Westduinen eene oppervlakte van 21327 M2. verdolven. De afzonderlijke wandelpaden in de Scheveningsche Boschjes, in de Nieuwe Scheveningsche Boschjes, in het Nieuwe-Park, in het Villapark „Zorgvliet”, op „Houtrust”, in het duinpark tusschen den Pompstations- en den Klatteweg, in het terrein, gelegen tus schen de boomkweekery, den Kweekerijweg en den Klatteweg, langs den Waaldorperweg en in het Belvedèreterrein, hadden op 1 Januari 1915 eene geza menlijke lengte van 21288 */2M. 22700 .1880009 M2. Aangelegd werd in 1915: a. in het Villapark „Zorg vliet” een wandelpad over de vijverglooiing tusschen den Andries- Bickerweg, de R.J.- Schimmelpennincklaan en den Gogelweg, met eene lengte van 44,/I Transporteeren 21333 M. Op 1 Januari 1915 hadden de plantsoenen der Ge meente ’s-Gravenhage eene gezamenlijke van welke oppervlakte in den loop van hetjaar werd vermeerderd door den aanleg van verschillende plantsoenterreinen in het Villapark „Zorgvliet” met de plantsoenstrooken langs de Valkenbosch- kade met het Trekvlietplein met het Harstenhoekplein met de plantsoenterreinen in het duinpark tus schen den Pompstations- en den Klatte weg met de plantsoenstrooken in de Copernicuslaan met terwijl de beplantingen in de Westduinen werden uitgebreid met eene oppervlakte van Oppervlakte op 31 December 1915 n n T) J 7! n n en eene oppervlakte van 60001

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 134