INHOUD. 50. 51. 52. 53. 54. 57. 58. 55. 56. 59. school-aktê-examens voor de Gemeenten Botterdam ’s-Gravenhage. 99 wijs. Verslag van de Commissie van Toezicht op den Ge meentelijken Cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan Bewaarscholen te ’s-Gravenhage. Verslag van den Directeur van den Gemeentelijken Cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan de Bewaarscholen te ’s-Gravenhage. Verslag van de Gemengde Commissie voor Bewaar- en Bijlage H". 46. Verslag van Curatoren van het Gymnasium. 47. omtrent het Christelijk Gymnasium. 48. „Nederlandsch Lyceum”. 48a. R.-K. Lyceum voor Meisjes. 49. van de Commissie van toezicht op de scholen van Middelbaar Onderwijs. 49a.. Verslag van de Commissie van toezicht op de Visseherij- school. Verslag van de Commissie van Toezicht op den Ge meentelijken Handelscursus. Verslag van den staat van het Koninklijk Conservato rium voor Muziek. Verslag van den Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten. Verslag van de plaatselijke Commissie voor het Lager Onderwijs met daarbij behoorende bijlagen. Verslagen omtrent het onderwijs aan spraakgebrekkige leerlingen. Verslag betreffende de scholen voor zwakzinnigen. omtrent het Gemeentelijk Bewaarsehoolonder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1357