I 138 21333 M. 302'/2 139 146 148 c. 100 60807 M2. M. 60110'/2M2. Transport b. in het duinpark langs den Pompstations- en den Klattewegeen wandelpad tusschen den Tapijt- en den Duinroos weg, met eene lengte van Verbeterd werden in 191b: a. in de Nieuwe Scheve- ningsche Boschj eseeni- ge wandelpaden met eene gezamenlijke leng te van 291 */2 M. en eene gezamenlijke op pervlakte van 932,8 M2., welke oppervlakte te vens door verbreeding der paden werd ver meerderd met. b. in de Scheveningsche Boscbjes: een gedeelte wandelpad tusschen de KerkhoflaanendeRiouw- straat, over een lengte van 197 M. en eene op pervlakte van 749 M2., welke oppervlakte door verbreeding werd ver meerderd met. het wandelpad langs de Gemeente-k weekerij over eene lengte van 200 M. en eene opper vlakte van 720 M2door verbreeding werd de oppervlakte van dit pad vermeerderd met d. eenige paadjes langs de kweekerij, tusschen den Transporteer en 21472 en eene oppervlakte van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 135