46 5. Aantal en leeftijd der leerlingen. Aantal. Latijn, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethou ders werden opgedragen aan den heer M. J. Pattist, ean- didaat in de klassieke letteren. Aan laatstgenoemde werd bovendien van 6 December tot aan de Kerstvaeantie opge dragen het geven van 5 lesuren in Latijn, ten gevolge van eene ongesteldheid van Dr. van Benten. Tot lid en onder-voorzitter der Examencommissie M. O. Franseh en Italiaansch werd weder door den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd de heer A. Sunier, terwijl Dr. E. F. Kossmann tot lid der Examencommissie M. O. Duitsehe taal en letterkunde werd benoemd. De lessen van eerstgenoemde werden ten deele waargenomen door den heer F. E. Mareseot. 5 VERSLAG GYMNASIUM. KLASSE. 31 December 1915. 1915. 1. II. 5de 1st» afd. III. 2do 19 3de 18 2) 54 lste afd. IV. 3de 4de gde 3de 23 4) 22 3) - 62 en één toeh. 15 4) 19 3) en één toeh. - 50 en één toeh. - 67 en 2 toeh. 16 5) 23 4) 20 3) 24 23 23 21 2) 23 lsto afd. 2de 23 18 en één toeh. 23 4) 20 en één toeh. 20 2) 20 23 3) 21 24 4) 114 -108 23 24 20 2) en één toeh. -112 en één toeh. 22 6) en één toeh. 22 3) en één toeh. 23 16 9) 18 3) en één toeh. - 50 en één toeh 20 en één toeh. 19 3) 23 4) 20 2) en één toeh. - 109 en één toeh. 22 6) 22 3) en één toeh. 23 - 67 en één toeh. 16 5) 31 Augustus I 1 September 1915. I 1915. 20 5) 20 23 3) 21 4) 24 4) - 108 23 23 -84 en 2 toeh. 17 3) 1«® afd. 2de 3de 4de 5d«

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1363