Iww |i 1 46 p—- 7 Uitkomst der admissieexamens. I. Van de gewone op 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Juli 1915. II. Van de buitengewone. 23 Februari slaagde een adspirant voor de b. der op 31 December 1915 aanwezige vrouwelijke leerlingen. Op 18 en 19 Januari legde een leerling der school, die de lessen voor aanstaande medici in de 6de klasse volgde, niet goed gevolg examen af voor de lessen voor aanstaande juristen. Op 22 en 2de klasse. Een toehoorder uit de 2de klasse van het gymnasium te f VERSLAG GYMNASIUM. KLASSE. Totaal 22 4 190 14 KLASSE. 23 3) 1 1 1 1 Totaal 3 139 112 24 i Geëxami neerd. Zich terug getrokken. 26 16 1 6) Een meisje. 7) Hieronder twee meisjes. De man nelijke adspirant was toehoorder geweest in de 4e klasse. 1 5 10 6 Toegelaten tot eene j lagere klasse. 6 8 1 3 I. II. III. IV. VI. 1 8 4 o I. II. III. IV. V. VI. 48 47 32 20 25 18 3 21 13 1 Toegelaten. Afgewezen j 126 l) 4 2 2 3 7) 2 u I i-1.1 J;!. i 10 10 6 1 103 l) 3 2 1 6) 3 7) 04 -f IO -£ 1) Hieronder 58 meisjes. 2) 45 3) 13 4) 1 meisje. 5) Twee muisjes. 43 i 38 28 1 22 5 14 5 13 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1365