I De ruiterpaden in deSche- veningsche Boschjes en in de Nieuwe Scheve- ningsche Boschjes had den op 1 Januari 1915 eene lengte van Aangelegd werd in 1915 in de Scheveningsche Boschjes een ruiterpad met eene lengte van Zoodat de ruiterpaden op 31 December 1915 had den eene totale lengte van Transport Kweekerijweg en den Klattewegover eene lengte van 79 M. en eene oppervlakte van 138 M2. Bovendien waren op 1 Ja nuari 1915 op „Houtrust” aanwezig verschillende koolaschpaden.meteene gezamenlijke lengte van Aangelegd werden in 1915 een paar uitzichtpla- teaux met toegangspa- den en eenige paden door de jonge dennen aanplantingen met eene gezamenlijke lengte van welke eveneens met kool- asch werden verhard. Zoodat op 31 December 1915 de wandelpaden gezamenlijk eene lengte hadden van 1 139 60807 M2. M. 21472 60807 M2. Totaal 21472 M. 1501 5814 77 1863 77 n 23435 M en eene oppervlakte van 68484 M2. 3990 M2. 1815,70 M. en eene oppervlakte van 257,00 455 77 T) 77 77 4445 M2. 2072,70 M. en eene oppervlakte van 77 77 n r> 462 72 en eene oppervlakte van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 136