46 V ij f d e Afdeeling. Van de tweede naar de derde klasse. Eerste Afdeeling. Tweede Afdeeling. Derde Afdeeling. Elise W. S. Bosman. R. Bremmer, met prijs; J. H. Brou wer, R. de Bruyn, met getuigschrift voor Fransch, Cornelia Buys, getuigschrift voor Grieksch, Fransch, vad. gesch. en alg. gesch.; Agnita J. F. Dom van Rombeek, Petronella Fransen, met prijs; Johanna M. Goudriaau, H. R. Hoetink, Ma. M. Jolles, met getuigschrift voor Grieksch, Fransch en wiskunde; Baudina F. G. Keeper, met prijs; Anna M. L. A. van Resteren, Julie D. Lugt, W P. Mulié, Gerritdina Pan der, Carolina A Smits, met prijs; F. Volgraff, met getuig schrift voor Grieksch; A. Ph. Wagner, met prijs. G. H. L. Arriens, Christine J. ten Bosch, Hortensia Cra- ciunescu, Johanna Hoetink, met getuigschrift voor Grieksch en Latijn; H. S. Hogerzeil, Geertruida J. N. van der Lee. P. H. Luickse, Tjakina P. Chr. H. Mensinga Wieringi, Louise C. C. Möller, A. Mout, Cornelia de Niet, B. J. Oleff, Elise A. B. C. Prins, met getuigschrift voor Latijn; Anna stein, met getuigschrift voor Latijn en alg. gesch.; Suzanna C. van Reuesse, K. J. A. Roos, J. L. G. Tersteeg, M. Waisvisz.. Martha M. Deknatel, Brigitta Dufour, met getuigschrift voor Latijn; A. J. Feith, Jacoba W. H. Feith, P. Heering. met getuigschrift voor Latijn; Dora Hemminga, H. A. Quarles van Ufford, Julie M. E. Semmelink, J. H. Smit Sibinga, A. J. N. M. Struycken, P. E. M. Teenstra, met ge tuigschrift voor Latijn; A. F. H. van Troostenburg de Bruijn, Wilhelmina Visser, H. W. R. de Waal. Henriette J. Barendregt van Charlois, J. J. C. v. Bilt, R J. C. van der Capelle, J. B. Craandijk, F. C. van Es, Corrie H. van Ginkel, Wieka Groeneveld, Carolina van Huffel, Liesbeth Kalf, Anna W. H. Lasonder, Maria F. W. van Meerten, A. F. Nolthenius. A. H. Philipse, F. L. Schlinge- mann, J. W. Schorer, H. J. A. Wagener, C. van der Wjjck, Ellen M. Zerb, met getuigschr. voor nat. hist. 16 VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1371