46 18 T J Van de vijfde naar de zesde klasse. Eerste Afdeeling. N. P. C. Arriëns, H. W. O. ten Cate, met prijs; B. A. M. Janssen, J. J. Koeleman, met prijs; Laurina Kohnhorst, met prijs; F. H. van Oudheusden, G. F. H. W. Rengers Hora Siccama, Adriana M. de Vriese, met prijs; R. J. Ver- spyek, Th. H. Verspyek, Maria M. van Arkel, met getuig schrift voor Latijn; H Ph. Baudet, Theodora Loeb, J. Post ma, Louise W. Singels, met prijs; Helena J. Verhoeven, met prijs. rina A. de Lange, R. I. Leopold, Tj. Gonggrijp Marinkelle, J. de Mol van Otterloo, T. M. de la Parra, Gesina H. André de la Porte, H. de Ranitz, met prijs; Helena M. M. Scherius, met prijs; J. G. Sehlingemann, Theresia A. Schüller, B. C. Slotemaker, Gerardina Spinasso Cattella Jessurun, A. J. A. Winters, J. C. L. Zuyderhoff. M. C. A. ten Doessehate, Marie E. Dufour, Wilhelmina G. Huber, M. II. Huygens, N. Jager, Catharina S. de Jong. J. F. Kayser, Margaretha M. A. Kylstra, L. H. W. Losecaat Vermeer, Elisabeth C. L. van der Maesen, met prijs; P. G. M. van Meeuwen, Louise F. Nix, A. W. Pot, Helena M. A. Ren gers Hora Siecama, Catharina Roelofsz, A. Veenhuyzen, L. J. Zoet. Derde Afdeeling. Eddy Aars, Willy Bremmer, niet prijs; B. A. Brouwer, met getuigschrift voor Latijn en wisk; I. Dufour, met ge tuigschrift voor Griekseh; A. A. Gaymans, Johanna M. Graadt van Roggen, met getuigschrift voor Griekseh; J. C. Heijligers, Anna van Leyden, E. Limburg, H. J. E. Linde man, met prijs; A. Maassen, Caroline L. van der Meulen. Irma von Michalofski, met prijs, A. J. Pijl, M. Martine, H. Ris, met prijs; J. Roest Crollius, met prijs; J. W. van Rijn, met prijs; J. J. von Schmid, Aleida E. Smelt, met prijs; Beatrix J. B. de Voojjs, Dora Weinthal. w e e d e Afdeeling. Tweede Afdeeling. J. Ph. van Hasselt, met prijs; F. O. Fock, Marie J. E. B. Alting von Geusau, Henriette E. ’s Jacob, met getuigschrift voor Franseh; Marie H. Kasteleijn, A. F. van Lakerveld, M. D. E. de Leve, met getuigschrift voor Griekseh en VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1373