I s a 46 21 VERSLAG GYMNASIUM. Bijlage V. ’s-Gravenhage, Juli 1915. Aan het Colleye van Curatoren, Onderwerp Uitslag Eindexamens. 1915. De Rector, (get.) VAN AALST. Voor eensluidend afschrift, J. jE. A. LISMAN, Secretaris van Curatoren. Ik heb de eer U’mede te deelen, dat onder toezicht van Dr. K. Kuiper, Dr. J. te Winkel en Dr. J. D. van der Waals, gecommitteerden der Regeering, van 12—22 Juni 1915 het eindexamen van de 6e klasse gehouden is, met den volgen den uitslag. Geslaagd zijn van 34 candidaten voor diploma A.: Elisabeth H. Andriessen, Maria C. van Berckel, Antoi- netta W. H. Beijerinck, Maria W. van Breda Kolff, J. G. L. Brouwer, J. B. ten Bruggen Cate, W. F. L. van Bylandt, G. M. Cohen Tervaert, Helena H. F. van Dantzig, Maria A. Th. Dom, Anna W. Ekker, Anna J. Feith, K. Hugenholtz, C. W. Insinger, W. J. W. Koster, J. A. Laman de Vries, Petronella J. van Lookeren Campagne, A. L. A. Meilink, Josina W. L. Meijer, Alexandrina E. S. Osterkamp, Jacoba S. de Pinto, L. J. Plemp van Duiveland, Johanna Poot, Jacoba Roosenburg, Rosa B. Schroeder van der Kolk, E. G. de Serière, Marcel i na de Serière, Maria D. Sluimer, D. G. W. Spitzen, W. J. H. Stam, Jeanne G. Willing. Een leerling. F. J. A. Huart, die door ziekte verhinderd was aan het eindexamen deel te nemen, legde met goed ge volg examen voor de Staatscommissie af. Voor diploma B., hetwelk alle candidaten verwierven: Jeanne P. Dresselhuys, J. Zeydner, H. J. Kessler, M. J. van Oven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1376